Pre Vás

Na tomto mieste nájdete všetky dôležité prevádzkové informácie, dokumenty, informácie o schôdzach i bežnom fungovaní nášho spoločenstva.


Schôdze

Tu nájdete kalendár pripravovaných i uplynulých domových schôdzí.

Dokumenty

Prezrite si dôležité dokumenty, zápisnice zo schôdzí i smernice o prevádzke.