Vyjadrenie vodárni 6.6.2016

06.06.2016 09:15

Vyjadrenie z vodárni ohľadom kanalizácie

Želám príjemný deň,

 

V zmysle nášho stanoviska č.j. 103088/2015/O zo dňa 15.12.2015 sme v mesiacoch apríl – máj spracovali hydrotechnické posúdenie tlakovej kanalizácie v MČ Krásna za účelom zaujatia stanoviska k možnosti napojenia pripravovanej IBV Pod horou.

Z HT posúdenia vyplýva, že napojenie ďalšich rodinných domov (predbežne 51 RD) nie je možné, nakoľko limitujúcim faktorom je potrubie DN 100 mm ponad rieku Hornád, ktoré bolo dimenzované len pre uvažovaný počet RD v lokalite IBV Na hore.

Nakoľko sa lokalita Pod horou náchádza v rámci rozsiahlej plochy rozparcelovanej za účelom výstavby RD, je žiaduce zaoberať sa v rámci ÚPN návrhom tak zásobovania poitnou vodou, ako aj odkanalizovania v predmetnom území, podobne ako tomu bolo v rámci návrhu Východné mesto, možno v menšom rozsahu.

V prílohe prikladáme situáciu HT posúdenia a návrhu nového zberača do ČOV Kokšov Bakša

 

Ospravedlňujem sa, že informáciu podávame až teraz, ale zdržali nás naliehavejšie stanoviská. Ďakujem za pochopenie.

 

S pozdravom

 

 

cid:image001.jpg@01CB1795.189F4C50

Ing. Ingrid Mydlová

 

vkkravyspril3.pdf (1410291)
vknavzb.pdf (1030037)

Späť

Kontakt

OZ IBV Podhorou
Talinská 7
Košice - Nad jazerom
040 12

0911635871

C.u.: 0020550552/6500
IBAN: SK7765000000000020550552

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode