Planovaná členská schôdza

02.10.2015 10:05

V prvej polovici mesiaca november sa uskutoční pracovno-informačne stretnutie združenia IBV Podhorou KRÁSNA. Presný termín oznámime neskôr. Budeme informovať o priebehu zmeny územného plánu a ďalšom postupe...