Číslo účtu pre zaplatenie členského poplatku

25.05.2015 12:07

Variabilny symbol: Číslo parcely
c.u.:0020550552/6500
IBAN:SK7765000000000020550552