členská schôdza IBV Podhorou 2018

03.05.2018 10:28

Dňa 9.5.2018 o 17:00 hod na miestnom úrade v Krásnej sa uskutoční členská schôdza OZ IBV Podhorou Krásna. Týmto Vás srdečne pozývame.